Deň školy

Dnes naša škola oslávila svoje 53. narodeniny. Pripravený bol príležitostný program, udelené boli ceny a uznania najúspešnejším žiakom a program spestrilo aj hosťujúce detské divadelné predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka, ktoré nacvičila učiteľka Ruženka Ďuríková. Pri tejto príležitosti najúspešnejším žiakom udelili ceny a uznania. Odmeny si zaslúžili žiaci, ktorí v minulom školskom roku dosiahli úspechy na súťažiach z jednotlivých vyučovacích predmetov. Tiež boli udelené ceny za najlepšie literárne a výtvarne práce na školskom súbehu Keby deti vládli svetom.