Вредни поклониHodnotné dary

Прeд крај првог полугодишта  школска библиотека постала је богатија за низ наслова.  Господин  Мирослав Белица, власник предузећа „Stavomontáže“  у Братислави (Република Словачка) Пивнице и Пивничане упознао је читајући монографију Пивница и то га је подстакло да успостави контакте са установама и институцијама у нашем месту.   Словачкој евенгеличкој цркви  и нашој школи донирао је књиге у вредности од 5.000 евра. Како је рекао, овај хумани гест је његова жеља, али и обавеза,  коју je радо испунио.

Господину   Мирославу Белици  дугујемо неизмерну захвалност.Koncom prvého polroka do školskej knižnice pribudli nové, vzácne knihy. Štedrým darcom kníh bol pán Ing. Miroslav Belica, majiteľ podniku Stavomontáže, z Bratislavy, zo Slovenska. O Pivnici a o Pivničanoch   sa dozvedel z  monografie Pivnice. Táto kniha ho veľmi nadchla.  Rozhodol sa darovať knihy pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev  a pre našu  školu v hodnote 5 000 eúr. Ako povedal,  tento gest je jeho vnútornou pohnútkou a  záväzkom, ktorý chcel splniť. Žiaci už čítajú nové knihy s pôžitkom a zvedavosťou.

S pocitom, že dobrí ľudia ešte stále existujú, pánovi Ing. Miroslavovi Belicovi srdečne ďakujeme za preukázanú dôveru.