Вечни сјај библиотекеVečná žiara knižnice

 • Home
 • Aktuality
 • Вечни сјај библиотекеVečná žiara knižnice

Поводом Светског дана књиге за децу (2. април) и великог јубилеја, 140. година постојања и рада, Народнa библиотекa “Стеван Сремац” у Нишу   је расписала 18. ликовни и литерарни конкурс на тему: Вечни сјај библиотеке. Ученици наше школе су се одазвали у великом броју, а ни резултати нису изостали.

Награђени литерарни радови:

 • Друга награда: Малвина Блажек, 3.1
 • Трећа награда: Ное Клучик, 3.1
 • Похвала: Дајана Брња, 3.1
 • Друга награда: Јакуб Чинчурак, 4.1
 • Похвала:Александар Славик, 4.2

Награђени ликовни радови:

 • Прва награда: Матеа Пап, 2.1
 • Друга награда: Марија Јовановић, 2.2
 • Похвала: Чедомир Вукшић, 4.2
 • Друга награда: Валентина Кадлик, 5.1
 • Прва награда: Дамиан Тир, 6.1
 • Друга награда: Дебора Динга, 6.1
 • Трећа награда: Теодора Валенћик, 6.1
 • Похвала:Миа Часар, 6.1

Pri príležitosti Svetového dňa knihy pre deti (2. apríla) a veľkého jubilea, 140. výročia pôsobenia Národnej  knižnice Stevan Sremac  v Niši  bola vypísaná  18. výtvarná  a literárna súťaž na tému: Večná žiara knižnice. Žiaci  našej školy sa zúčastnili  vo veľkom počte a dosiahli pozoruhodné výsledky:

Udelené ceny za literárne práce:

 • Druhá cena: Malvína Blažeková, 3.1
 • Tretia cena: Noe Klúčik, 3.1
 • Pochválená práca: Dajana Brňová, 3.1
 • Druhá cena: Jakub Činčurák, 4.1
 • Pochválená práca: Alexander Slávik, 4.2

Udelené ceny za  výtvarné práce:

 • Prvá cena: Matea Papová, 2.1
 • Druhá cena: Marija Jovanović, 2.2
 • Pochválená práca: Čedomir Vukšić, 4.2
 • Druhá cena: Valentína Kadlíková, 5.1
 • Prvá cena: Damian Týr, 6.1
 • Druhá cena: Debora Dingová, 6.1
 • Tretia cena: Teodóra Valentíková, 6.1
 • Pochválená práca: Mia Čásarová ,6.1

  Blog Comments

  Cestitam!