Важност водеDôležitosť vody

Као и сваке године 22. марта,  Светски дана вода у нашој школи обележили смо разним активностима подсећајући се  на важност воде. Ученици са својим одељењским старешинама су сами одлучили на који начин ће обележити овај дан. Понеки ученици су припремили презентације, правили плакате, певали и слушали адекватне песме, играли игре пантомиме, путем квиза обновили знање, експериментисали на часовима природе и друштва или су реализовали тематски дан. Већина деце из предшколских група, ученика и наставника су били обучени у разним нијансама плаве боје.Podobne ako každý rok, 22. marca v našej škole  Svetový deň vody sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, zdôrazňujúc  jej dôležitosť. Žiaci  so svojimi triednymi učiteľmi  sa sami  rozhodli, akým spôsobom zaznamenajú   tento deň. Niektorí pripravili prezentácie, plagáty, spievali a počúvali priliehavé piesne, hrali  hry pantomímy, vedomosti  si overili prostredníctvom kvízov, experimentovali na hodinách prírody a spoločnosti alebo realizovali tematický deň. Väčšina detí z predškolských skupín,  žiakov a učiteľov bola oblečená do rôznych odtieňov modrej farby.