Бирам знањеVolím si vedomosti

Ученици 3.1 и 4.1 разреда учествовали су  на ликовном конкурсу ,,Нацртај своју лектиру“ БИГЗ школство /бајке Д. Максимовић. На часовима српског језика  као нематерњег  су читали следеће бајке: Орашчићи-палчићи, Три патуљка, Кћи вилиног коњица, Како су пужу украли кућу, као и о раду и животу Десанке Максимовић. Своју ликовну креативност су онда ставили на папир. Резултат тог  труда  је  добијена захвалница за изузетан допринос на пољу  читања и цртања. Лично нам ју је уручила представница  Бигза Ивана Бечић која је ученицима честитала на успеху  и пожелела још много лепих илустрација.Žiaci 3.1 a 4.1 triedy sa zúčastnili výtvarného súbehu Nakresli svoje domáce čítanie vypísaného Vydavateľstvom BIGZ školstvo – rozprávky Desanky Maksimovićovej. Na hodinách srbského jazyka ako nematerinského žiaci čítali nasledovné rozprávky: Oraščići-palčići, Tri patuljka, Kći vilinog konjica, Kako su pužu ukrali kućicu. Tiež sa zoznámili so životom a dielom Desanky Maksimovićovej. Svoje výtvarné nadanie preniesli na papier. Výsledkom tej snahy je získaná pochvala za mimoriadnu angažovanosť v čítaní a kreslení. Osobne ju žiakom odovzdala predstaviteľka Vydavateľstva BIGZ Ivana Bečić, ktorá žiakom zablahoželala a zaželala ešte veľa úspechov v oblasti literárneho a výtvarného umenia.