Akcia zberu starého papiera / plechovíc

V stredu 16. októbra sa v našej škole organizovala akcia zberu odpadového papiera a plechovíc. Do akcie boli zapojené predškolské skupiny detí, väčšina žiakov, učiteľov a rodičov. Nazbieralo  sa približne 4500 kg starého papiera a 85 kg plechovíc. Medzi žiakmi vládol súťažiaci  duch a každý netrpezlivo čakal kým sa zmerá množstvo zozbieraného papiera. Najviac  odpadového papiera  nazbierali tieto triedy:

  1. miesto 5.1 – 800 kg / po žiakovi 47,1
  2. miesto 2.1 – 756 kg / po žiakovi 36,0
  3. miesto 6.1 – 531 kg / po žiakovi 26,5

Žiaci, ktorí získali prvé tri miesta, budú odmenení priliehavými  darčekmi. Spracovaním tohto papiera sme  ušetrili veľa stromov, energie a vody. Týmto spôsobom sme prispeli k životu v čistejšom a v zdravšom prostredí. Akcia je organizovaná v rámci ekologickej sekcie.

Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom a zamestnancom školy.

Text: Z. Valentíková, L. Vízi, N. Mirković, vedúce ekologickej sekcie

    Blog Comments

    Krásna akcia, ale na mňa zabudnutá škola jedna a jedinečná